Kdy a jak ztratila fotografie svou hodnotu?

"Máš přeci zrcadlovku, tak mi to můžeš vyfotit ne?"

V rané době fotografie nebyla činností pro každého, protože pro její výkon bylo nutné mít penzum vzdělání. Kvůli technické náročnosti, bychom první fotografy mohli nazvat spíše řemeslníky než umělci, protože bez znalostí a zkušeností nebylo téměř možné se fotografii věnovat. Klasická fotografie v sobě spojuje zkušenost a vědění z více disciplín (fyzika, matematika, chemie). 

Revoluce přišla se změnšováním formátu z velkého formátu přes svitkový film (120mm) na takzvaný kinofilmový formát (35mm). Tyto klasické fotoapráty se začaly vyskytovat téměř v každé rodině a díky síti míst pro vyvolání filmů se zjednodušil proces fotografování na správnou práci s kinofilmem a správné exponování (některé fotoaparáty byly vybaveny zabudovaným expozimetrem, který usnadňoval správné exponování filmu).

Firmy nabízely stále důmyslnější doplňky pro zjednodušení fotografování, až došlo i na zcela automatické režimy fografování.

Posledním výzamným evolučním krokem byl vzestup digitální fotografie, která umožnila fotit témeř každému. Automatické režimy většinou přetrvaly a ubyla práce s reláným médiem (film). Výsledek byl ihned k nahlédnutí a dal se takté ihned smazat. 

Vlastnictví digitální zrcadlovky se stalo téměř módou a v tomto bodě došlo k jistému znehodnocení fotografie. Velice rychle se vžila představa, že dobré fotky dělá dobrý fotoaparát. Téměř úplně byl vynecháván prvek mezi hledáčkem a spouští (člověk).

Vlastník DSLR (digitální zrcadlovka) = fotograf? - Odpovězte si sami. Jsme všichni stejní a předkládáme všichni stejné fotky ve stejné kvalitě a zpracování? 

Dalo by se říci, že dnes je mnohem snadnější se fotografii věnovat bez hlubších znalostí. Některé automatické režimy nefotí zas tak špatně, ale přiznám se, že jsem je nikdy pořádně nepoužíval.

Faktem, ale zůstává, že technika je a vždy bude až druhotná za umem jednotlivce.

Bezzrcadlovka Fujifilm testována na plese. Jen mé tři fotografie si vybral jeden ze sponzorů úvodního vystoupení pro svůj FB profil. Nakonec je zcela jedno na co fotíte, pokud Vám foťák vyhovuje.  

Bezzrcadlovka Fujifilm testována na plese. Jen mé tři fotografie si vybral jeden ze sponzorů úvodního vystoupení pro svůj FB profil. Nakonec je zcela jedno na co fotíte, pokud Vám foťák vyhovuje.