Sociální sítě aneb směnný obchod s úspěchem?

Nacházíme se v informační době. V místě a času, kdy na náš nervový systém útočí každou vteřinu neskutečné množství informací. Tomuto fenoménu náš druh nikdy ve své historii nemusel čelit. Moderní technologie umožňují neskutečné možnosti a na druhou stranu vytvářejí úplně nová pravidla a normy.

Každým dnem přibývají kanály, které nám dávají možnost komunikovat naprosto bezprostředně. Reklamy jsou stále hlasitější a barvy jsou stále sytější.

Víte proč?

Lidská bytost je vybavena obrannými mechanismy, které mění naše prahy vnímání, aby existovala pomyslná rovnováha. Člověk reaguje stejně jako viry a bakterie na desinfekci. Zvolíte-li nadměrnou koncentraci dezinfekce, tak jen urychlíte vytvoření rezistence viru na daný přípravek. Ve zdravotnictví se využívá model, ve kterém je přesná koncentrace daného dezinfekčního přípravku v pravidelných intervalech měněna za dezinfekci jiného druhu také v přesné koncentraci. Tím výrazně prodloužíte dobu, než vznikne rezistence.

Když na nás bude z dlouhodobého hlediska působit nějaká proměnná, tak si vytvoříme protilátky. Rudá barva v reklamě nám po nějaké době přijde obyčejně rudá a na hlasitost reklam si člověk taky zvykne. Fenomén vytváří nové fenomény, a proto se stále kolem nás objevují nové kanály, které nám něco nabízejí. Například sdílení fotek, psaní statusů, ale cenou za to je reklama. 

Myslím si, že sociální sítě nejsou problém a možná ani jejich množství. Problém nastává ve chvíli, kdy se potřebujete prezentovat se svou prací - například fotografií. Existence velkého množství sítí vytváří nutnost větší časové dotace, a to i přes to, že mnoho sítí je schopno sdílet příspěvky mezi sebou. Bohužel, ne vždy to je pro Vaší práci ideální a chcete-li to mít perfektní, tak se individualizaci příspěvků nevyhnete.

Ale proč vlastně sociální sítě existují a mají své publikum, které osciluje mezi několika účty?  

Možnost vybrat si - je pro člověka vždy lákavá. V různých etapách budou v kurzu jiné sítě a z twitteru se třeba na čtvrt roku přesunete pouze na FB a pak zjistíte, že Vaše statusy nikdo nečte a že by bylo super nepsat je a svůj život vizualizovat na Instagramu. Sociální sítě jsou jako dezinfekce. Než si na ně a jejich reklamy vytvoříme rezistenci, tak se ponoříme do jiné a pak můžeme zase pěkně zpátky.

Bohužel sociální sítě vytvářejí nové normy a je jim přikládána často velká důležitost. Například počet sledujících může být brán za práh úspěchu. Je třeba si uvědomit, že sociální sítě nemusí nutně korespondovat s Vaší prací, potažmo její kvalitou. Velmi negativní mi přijde směnný obchod při kterém je mezi řádky řečeno, že jen za to, že někoho budete sledovat Vás bude sledovat. Takové uživatele lze označit za překupníky, protože jejich obsah je z objektivního pohledu o ničem, ale postupně naberou pro mě až nepředstavitelnou základnu sledujících. 

Je takový člověk úspěšný? Z pohledu sociálních sítí možná ano, ale co v reálném světě?

Manifestní úspěch na sociálních sítích by neměl být primárním cílem fotografů, protože na prvním místě má být přece fotografie. Kvalitní materiál na veřejně dostupných profilech je přece naší vlastní vizitkou a motivace by dle mého názoru měla být vnitřní a ne vnější. 

 Studené ráno v lese, #2016

Studené ráno v lese, #2016