Online prezentace díla - příběh o nevhodném přístupu

“A to Vás nenapadlo, že přesně takhle jsem to chtěl?"

Sledovat cizí práci nás učí hledat si faktické chyby i v práci vlastní, anebo naopak přejímat drobnosti, které považujeme ve vlastní fotografii za žádoucí. Velmi podnětné jsou a budou diskuze k dané fotografii nebo jevu/fenoménu, který se na ní objevuje. 

Konfrontace s otevřenou myslí není nikdy zbytečná, ale je nutné k tématu přistupovat věcně a s jistou dávkou slušnosti a pokory. 

Bohužel né vždy je autor schopen slyšet byť sebemenší náznak, který by měl korigovat jeho práci. Má to prostý důvod - fotografové trpí nedotknutelností svého díla. Jednoduše řečeno, prostě jsou tak nadšeni z vlastní práce, že nedokážou přijmout byť velmi slušně a jasně mířený názor na jejich dílo.

Asi před čtrnácti dny jsem narazil na jednu fotografii, která mě nijak zvlášť neurážela, ale u ostatních vyvolávala jisté emoce, a proto se rozhodli diskutovat. Musím říci, že komentáře byly velmi slušné a pojednávaly o faktických aspektech fotografie. Bohužel na každý dobře míněný komentář reagoval autor fotografie následující replikou:

 “A to Vás nenapadlo, že přesně takhle jsem to chtěl?"

A co je na tom špatně? Svým způsobem se autor rozhodl, že jeho práce je tak dobrá a osobitá, že žádná kritika nebo dobře míněná rada není adekvátní. Fotografie byla vystavena v uzavřené fotografické skupině na Facebooku, takže se vyskytovala na místě, kam se právě fotografie dávají, aby se na ně nejen dívalo, ale i se o nich diskutovalo. 

Tímto příběh samozřejmě nekončí. Autora jsem se slušně zeptal, jestli mu přijde úplně vhodné využívat místa, kde se o fotografii diskutuje k prezentaci, když se odmítá o vlastní fotografii bavit. Doporučil jsem mu prezentaci napříkad na vlastním webu, kde nebude svou neochotou diskutovat plýtvat čas ostatních lidí. 

Abych to zkrátil - byl jsme označen automaticky za kecálka se kterým se pán fotograf nehodlá bavit a důrazně mi doporučil, abych se naučil prvně fotit. Ovšem nejsem si vědom, že by někdy z mé práce něco viděl. V zápětí byla diskuze smazána. 

Co si myslte vy? Je toto správná prezentace fotografa? 


Ihned po tom, co jsem dopsal článek jsem narazil na výše zmíněného pána, jak se opírá do práce Davida Nogola. Ihned se jsem se na svou adresu dozvěděl následující:

No a kolega David Nogol to schytal také: 

Asi nejsou potřeba další komentáře, protože pokud je něco neprofesionální, tak přesně takové vystupování.