Sebekázeň

Čím je člověk starší, tím častěji naráží na fakt, že hlavní překážkou v mnohých i snadných věcech je on sám. Je v naší přirozenosti prokrastinovat, dělat věci nahodile a některé věci řešit samospádem. Pokud takové neřesti máte, tak jste normálním člověkem - vítejte v klubu.

Nemá cenu se za "špatné" vlastnosti hned stydět. Pomáhají tvořit náš vlastní osobitý obraz. Situace se mění, když je potřeba udělat soustředěně nějakou práci. V tuto chvíli se dělí zrno od plev. Protože skutečný profesionál v jakémkoliv oboru zná nejen své silné stránky, ale také ty slabé. S těmi slabými pracuje, aby minimalizoval případná negativa.

Ve fotografii je to stejné. Až ve chvíli, kdy dokáže člověk sám sobě reflektovat bez cizího názoru, co se mu na jeho fotkách nelíbí nebo co by dokázal udělat lépe, tak se naplno spustí sebeučící proces ve kterém se kultivuje vlastní práce fotografa.

Sebekázeň je vlastně moc nad svými vlastními slabšími stránkami. Když si je uvědomujete, tak máte možnosti je i aktivně měnit. Zničit fotku nějakou drobností je strašně snadné, a proto je nutné svůj pracovní proces zlepšovat. Tvořit návyky, které snižují riziko atd.

Slabosti z nás nedělají horší lidi, naopak nám dávají možnost stát se lepšími lidmi, než jsme nyní.

 Moje město #analog 2016

Moje město #analog 2016