Užitná fotografie a volná tvorba

Fotografie jako taková má více rovin, než by se mohlo na první pohled zdát. V úplném základu lze rozlišovat fotografii na užitnou a tzv. volnou tvorbu.

Užitná fotografie je vázaná na zakázku a má svůj jasný účel - portrétní fotografování, reportáž na akcích, produktová fotografie atp. Druhou kategorií je volná tvorba, která může více korenspondovat s invencí daného autora. Naschvál se vyhýbám označení umělecká fotografie, protože s tímto termínem se dle mého přespřílíš plýtvá a mnoho fotografů, kteří nejsou ochotni svůj um rozvíjet na všech rovinách se označuje apriori za umělce.

Když se mě někdo zeptá jestli není těžké být umělcem, tak automaticky odpovídám, že to je v pohodě, protože nejsem žádný umělec. Užitná fotografie je už jen z podstaty věci více řemeslem, protože výsledkem je průnik přání zákazníka (zadání zakázky) a dodaného výsledku s větší či menším zapojením fotografa.

Jak velké bude autorské zapojení je závislé na klientovi a zdá se mi naprosto nevhodné své autorské ego prosazovat v zakázkách do kterých nepatří, a nebo nebylo o něj žádáno.

Chce-li si fotograf vytvořit větší prostor pro autorskou invenci, tak by se měl věnovat aktivně i své volné tvorbě, ve které může na větším prostoru ukázat své myšlenky a schopnosti. V jednom rozhovoru proběhla věta, že fotograf jako takový neexistuje do doby, než začne vytvářet komplexnější projekt nebo cyklus, který doopravdy vypovídá o jeho vlastních schopnostech.

Sám mám rozpracovaný cyklus The_Books, který je od prvnotní myšlenky mým vlastním projektem. Práce na něm mě učí novým věcem, protože není svázán zakázkou, ale mohu si v něm vytvářet vlastní cíle a výzvy. Dalším pozitivním efektem je, že se jedná o testament autorské tvorby, který pomáhá dotvářet obraz toho co dělám a myslím si, že je pak autor pro své publikum i klienta o něco srozumitelnější.

Nepřestávejte tvořit - i kdyby to mělo být do šuplíku.

P.

 #2016

#2016